การติดต่อ

ตำแหน่ง:
โรงแรมแกรนด์สัตหีบ (Grand Sattahip Hotel)
ที่อยู่:
100/57 หมู่ 6
ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ
จ.ชลบุรี
20180
Thailand
โทรศัพท์:
038-119-219
โทรศัพท์เคลื่อนที่:
099-595-6663